Braised Short Rib

$31.00

Braised beef short rib, soft polenta, parsley, pickled red onion, savoy cabbage slaw